Kho CFS Là Gì, Tìm Hiểu Về Chức Năng Của Kho CFS

Nếu mới tìm hiểu về xuất nhập khẩu hoặc logistic bạn sẽ chưa hiểu rõ khái niệm kho CFS là gì, ứng dụng của nó trong vận tải. Bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.

Kho CFS Là Gì

Kho CFS được là hiểu là một địa điểm dùng để thu gom hàng lẻ, hoăc dùng để chia tách hàng hóa do các chủ  hàng đi hàng lẻ LCL vận chuyển bằng container.

Tham khảo thêm quy định về thu gom hàng lẻ tại kho CFS như sau:

  • Đối với hàng lẻ đã quá quy định trong Điều 61 Luật Hải quan, nếu hàng hóa không được đưa ra khỏi địa điểm thu gom hàng lẻ thì xử lý theo quy định tại Điều 57 Luật Hải quan.
  • Địa điểm thu gom hàng lẻ phải chịu sư quản lý, giám sát của hải quan.
  • Trường hợp mang hàng tư đị điểm thu gom hàng lẻ tại kho CFS ra ngoài cửa khẩu hoặc mang hàng từ cửa khẩu vao kho hàng lẻ đều phải làm thủ tục khai báo hải quan, chịu sự kiểm tra trực tiếp từ hải quan theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật Hải quan.

Chức năng tại kho CFS bạn cần biết

Kho CFS dùng để làm những việc sau:

  1. Hàng hóa chờ xuất khẩu sẽ được đóng gói, xắp xếp lại
  2. Các loại hàng quá cảnh, trung chuyển sẽ được đưa vào những địa điểm thu gom hàng lẻ để đóng ghép container.
  3. Chia tác những lô hàng đi chung làm thủ tục xuất nhập khẩu để chở qua các nước thứ 3 .
  4. Kho CFS cũng dùng để chuyển đổi quyền sở hữu với hàng hóa trong thời gian lưu trữ.

Bài viết quan tâm: CY là gì phân biết CY và CFS cho người mới bắt đầu

Chức năng của kho hàng lẻ CFS được thể hiện trong những điều sau:

  • Doanh nghiệp có nhiều lô hàng lẻ dùng để bán cho nhiều khác hàng cùng một nước sẽ sử dụng kho CFS để thu gom hàng lẻ thành số lượng lớn lúc này mới đóng vào container làm thủ tục xuât khẩu để tiết kiệm.
  • Nhiều chủ hàng nhập khẩu sẽ cùng 1 đơn hàng vận tải để tiếm kiệm chi phí vận chuyển và giảm thiểu chi phí phát sinh.
  • Hàng thu gom tại kho CFS sẽ có hạn mức thời gian quy định nhất đinh, Nếu quá thời gian tren thì chủ hàng sẽ phải chịu phạt  theo quy định tại Khoảnh Điều 61 Luật Hải quan, nếu hàng hóa không được đưa ra khỏi địa điểm thu gom hàng lẻ thì xử lý theo quy định tại Điều 57 Luật Hải quan.

Kho CFS là địa điểm rất nhạy cảm; dùng để đóng gói, chia tách hàng hóa nên sẽ chiu sử giảm sát của hải quan/.

Như vậy bạn có thể hiểu được  kho CFS và chức năng của loại kho này trong vận tải. Doanh nghiệp vận tải  khi báo giá vận chuyển thường có phí CFS với  khách hàng. Vây bản chất loại phí này là gì, tại sao Fowarder thường báo kèm theo bảng giá vấn tại, bạn đọc quan tâm có thê tham khảo bài viết tại đây:  Hiểu đúng bản chất phí CFS trong xuất nhập khẩu –logistic

85

No Responses

Write a response