Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Có Thời Hạn Không

Có rất nhiều thắc mắc liên quan tới vấn đề chứng chỉ hành nghề kế toán có thời hạn không, Mời các bạn đọc thêm bài viết sau đây để nắm rõ hơn về thời hạn của các chứng chỉ hành nghề kế toán

Kế toán là một ngành nghề khá phức tạp, đòi hỏi những người kế toán phải có năng lực cuyên môn và các kỹ năng phân tích nghiệp vụ kế toán mới có thể làm được, bởi vì, hằng ngày bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có các nghiệp vụ phát sinh từ đơn giản đến phức tạp, và số lượng các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp trong một ngày thường rất nhiều, mà không phải doanh nghiệp nào cũng có nhiều nhân viên kế toán, thậm chí có nhiều doanh nghiệp chỉ có một kế toán – họ phải làm hết tất cả các công việc. Bởi vậy nếu họ muốn được doanh nghiệp thừa nhận năng lực kế toán của mình thì họ cần học một chứng chỉ kế toán kèm theo, chứng chỉ này giúp ích được rất nhiều cho người kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán một các chính xác và nhanh chóng hơn. Nhưng có một điều mà nhiều người kế toán vẫn còn thắc mắc đó là chứng chỉ kế toán đó có thời hạn sử dụng hay không và nếu có thì thời hạn sử dụng chứng chỉ kế toán đó là bao lâu?

Kế toán có nhiều loại chứng chỉ khác nhau như chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ kế toán thuế, chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán và tùy vào giá trị của mỗi loại chứng chỉ kế toán cũng như vai trò, nhiệm vụ mà nhà kế toán đảm nhận mà chúng có thời hạn sử dụng khác nhau. Tuy nhiên có người người theo nghề kế toán mà họ vẫn chưa biết rõ về thời hạn sử dụng của các loại chứng chỉ kế toán. Hiện nay có rất nhiều người quan tâm đến thời hạn sử dụng về các loại chứng chỉ kế toán, bởi vì nó có vị trí rất quan trọng đối với một người kế toán, khi chứng chỉ kế toán mà đã hết hiệu lực mà người kế toán không nắm bắt được thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp và chính bản thân người kế toán đó. Nhằm cung cấp thêm thông tin cho các đối tượng hành nghề trong ngành kế toán biết hiệu lực của các chứng chỉ kế toán thì ketoantd.com xin nêu ra một số thông tin như sau đây:

Đối với chứng chỉ hành nghề kế toán

Đến bây giờ có nhiều người vẫn còn thắc mắc liệu các chứng chỉ kế toán có thời hạn sử dụng hay không và nếu có thì thời hạn của các chứng chỉ đó là như thế nào. Thời hạn chứng chỉ kế toán do bộ tài chính ban hành.

Những quy định về thời hạn sử dụng các chứng chỉ kế toán tại thông tư 296/2016/TT – BTC, theo thông tư này bộ tài chính quy định các chứng chỉ hành nghề kế toán có thời hạn sử dụng không được vượt quá 5 năm kế từ ngày được cấp chứng chỉ, lưu ý nếu làm mất chứng chỉ thì sẽ không được cấp lại.

Đối với chứng chỉ kế toán viên, kế toán tổng hợp

Hiện nay có nhiều trung tâm, đơn vị đào tạo các kế toán, và các học viên học tại trung tâm, đơn vị nào thì được cấp chứng chỉ tại trung tâm, đơn vị đó, nhưng các lại chứng chỉ đó phải tuân thủ theo các quy định của ban ngành quản lý, mà ban ngành quản lý đó chính là bộ tài chính. Đên sthowif điểm hiện tại bộ tài chính vẫn chưa có quy định về thời hạn sử dụng của chứng chỉ kế toán viên và chứng chỉ kế toán tổng hợp.

Đối với chứng chỉ kế toán trưởng.

Đối với những người làm kế toán trưởng thì họ phải có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật mới được đảm nhận vị trí kế toán trưởng. Các học viên muốn có được chứng chỉ kế toán trưởng thì phải tham gia kỳ thi bồi dưỡng kế toán trưởng và phải đạt các yêu cầu về những quy định đối với kế toán trưởng thì sau đó học viên mới được cấp chứng chỉ kế toán trưởng. Không giống như một số loại chứng chỉ kế toán khác, chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn sử dụng trong vòng 5 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định cấp chứng chỉ. Nếu quá thời gian 5 năm mà họ chưa được bổ nhiệm vị trí kế toán tưởng thì chứng chỉ đó cũng hết hiệu lực và họ phải đi học lại nếu muốn được làm kế toán trưởng. Kế toán trưởng là người nắm mọi quyền hành của bộ phận kế toán, là người đứng làm những công việc quan trọng nhất của một nhà kế toán, và họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những công việc mà mình đã làm. Hơn nữa luật về kế toán, các chế độ về kế toán ở nước ta thay đổi thường xuyên vì vậy là quy định về hiệu lực chứng chỉ kế toán toán trưởng là một phương thức tổ chức hợp lý để năng cao năng lực của kế toán trưởng.

Vì vậy, nếu bạn đang theo học nghề kế toán, hoặc đạng đang làm công việc của một kế toán thì bạn cần phải nắm rõ được những quy định về kế toán như là quy định về nghiệp vụ, chuẩn mực kế toán, các quy định để có được một chứng chỉ kế toán và hiệu lực của các chứng chỉ đó. Thời hạn hiệu lực chứng chỉ kế toán cho các nhà kế toán biết được thời gian mình được công nhận làm một chức vụ kế toán nào đó. Ví dụ: nếu như bạn là một kế toán trưởng thì bạn phải có chứng chỉ kế toán trưởng và chứng chỉ đó có hiệu lực trong vòng 5 năm, vậy thì khi hết thời hạn 5 năm đó bạn muốn tiếp tục giữ chức vụ của một kế toán trưởng đúng với quy định của pháp luật thì buộc phải học chứng chỉ kế toán trưởng thêm một lần nữa.

58

No Responses

Write a response