Cân Nhắc Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Mới Tại Việt Nam

Chuẩn mực kế toán (VAS) được xây dựng từ trên nền tảng của chuẩn mựa kế toán Quốc tế (IAS/ IFRS) từ những năm 2000 đến năm 2005 theo quy luật vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, để làm sao chọn ra được chuẩn mực phù hợp nhất với chất lượng của doah nghiệp tại Việt Nam. Trong suốt quá trình vận dụng Chuẩn mực kế toán rất nhiều doanh nghiệp gặp những khó khăn nhất định và cần thiết phải đưa ra được giải pháp khắc chế những hạn chế một cách triệt để .

Xem thêm:

Phối Hợp Cùng Doanh Nghiệp Giải Quyết Khó Khăn

Cùng doanh nghiệp giải pháp triệt tiêu khó khăn, chúng ta cần tìm hiểu những vướng mắc khi doanh nghiệp Việt Nam áp dụng VAS. Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành với 26 Chuẩn mực và xây dựng dựa trên những kế toán nhằm đàm bảo hội nhập quốc tế. Để doanh nghiệp kinh doanh một cách minh bạch và có chất lượng uy tín thì nhất thiết phải áp dụng những chuẩn mực kế toán VAS đã được ban hành, đồng thời cũng tạo nên được giao dịch của nền tài chính, kinh tế thị trường. Nhưng quá trình cón gây nhiều vướng mắc và chưa phù hợp với hệ thống pháp luật, văn hóa, trình độ và năng lực kế toán của nhân viên Việt Nam, hoạt động tài chính thị trường…

Về hệ thống luật pháp. Việt Nam vừa tồn tại chuẩn mực kế toán lai vừa tồn tại chế độ kế toán, một mặt là quốc tế, một mặt là quốc gia. Vả lại hệ thống chuẩn mực kế toán dựa trên hệ thống của thế giới chính vì thế mà chưa thể linh hoạt khi áp dụng mô hình Anglo- Saxon. Còn về chế độ kế toán lại đề cao vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát kế toán trong việc phương pháp đo lường, đánh giá và soạn thảo và trình bày bài báo, việc soạn thảo, ban hành các chuẩn mực kế toán và các hướng dẫn thực hiện phải do cơ quan Nhà nước thực hiện và được đặt trong bộ luật để suy xét, vì thế mà có tính thống nhất cao, biểu hiện qua việc tồn tại hệ thống tài khoản biểu mẫu thống nhất. Các quê luật về thuế có ảnh hưởng ít nhiều đến công tác kế toán. Tại cá doanh nghiệp Việt Nam, không có sự đồng nhất giữa lợi nhuận kế toán và thuế. Vì thế khi làm kế toán , nhân viên phải điều chỉnh sao cho phù hợp, và bản thân người làm thuế cũng cần nắm đầy đủ về các chuẩn mực thuế, vì thế tranh luận giữa các doanh nghiệp và cơ quan thuế nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Khó Khăn Về Trình Độ Khi Xây Dựng Chuẩn Mực Kế Toán

Về kinh nghiệm và trình độ kế toán viên có liên quan mật thiết mức độ giáo dục và chuyên nghiệp của kế toán viên. Kế toán trong doanh nghiệp có trình độ cao, thấp từ cao đẳng, đai học thì việc chấp hành chuẩn mực kế toán ngày càng cao. Trong suốt quá trình đào tạo kế toán tại các trường đại học, sinh viên nhận được không chỉ là kiến thức chuyên ngành mà còn là thái độ trong ngành sao cho thật thích hợp, bên cạnh đó sinh viên còn được đào tạo có khả năng vận dụng, lựa chọn các kỹ thuật, các chính sách kế toán phù hợp để tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp. Nhưng việc thực hiện chuẩn mực kế toán không phải là dễ và là một chuyện một chiều với một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, nội dung của chuẩn mực kế toán còn quá mới mẻ với quá nhiều khái niệm, ám hiệu, trong khi kế toán viên chưa có nhiều kinh nghiệm chưa thể hiểu sâu xa, chi tiết trong công tác kế toán. Vì thế mà muốn thực hiện chuẩn mực kế toán nhưng chưa thể thực hiện được.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, không mấy khi dùng làm báo cáo tài chính mà chỉ sử dụng khi đi kê khai thuế. Bên cạnh đó với nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư không nhiều, mà phải đầu tư một khoản về mua phần mềm, và nâng cấp công nghề thì có lẽ doanh nghiệp không đủ sức. Như bạn biết, doanh nghiệp chủ yếu tại Việt Nam là vừa và nhỏ, chính vì thế mà việc thực hiện chuẩn mực kế toán không được đáng kể, bởi vì chỉ có ở những doanh nghiệp lớn mới có nhiều ngành kinh tế đa dạng, các nghiệp vụ kinh tế rất cao, nguồn tài chính vô cùng lớn để thực hiện chuẩn mực xã hội. Không những thế, kết quả doanh nghiệp cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc có thực hiện chuẩn mực kế toán hay không. Doanh nghiệp nếu như sinh lời lớn thì có thể xin vốn, nguồn đầu từ để thực hiện thêm nhiều phương án mới, cũng chính vì thế mà việc thực hiện chuẩn mực kinh tế cũng sẽ trở nên cao hơn rất nhiều.

Sau khi xem xét kỹ lượng về những tác động ảnh hưởng đến kinh doanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, gợi ý một số giải pháp được coi là có hiệu quả nhất để các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện chuẩn mực xã hội., tiếp cận với nền kế toán toàn cầu. Thứ nhất, như các bạn đã biết do có sự tồn tại song song hệ thống chuẩn mực 26 điều và chế độ kế toán trong thực tế công tác kế toán tại các doanh nghiệp, nên khi soạn thảo, ban hành chế độ kế toán cần lồng ghép tham chiếu nội dung của chuẩn mực kế toán với từng chế độ kế toán. Thứ hai thau đổi suy nghĩ của chủ Doanh nghiệp về chuẩn mực kế toán khi được áp dụng vào hoạt động của doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp có hể đi vào hoạt động một cách có logic, chính xác và hợp lý hơn. Giải pháp cuối cùng là xây dựng một đội ngũ kế toán có trình độ, năng lực thông qua nhiều khóa đào tạo, tập huấn.

79

No Responses

Write a response